ZOOM architecten

Team
ZOOM architecten
Anneleen Cassiman (bouwhistorisch onderzoek)
Opdrachtgever
Nathalie Surmont
Locatie
Koningstraat 17
2000 Antwerpen
Oppervlakte
195 m2 incl kelder

project NASU.

Een doorgedreven interieurproject als antwoord op een moeilijke vraag.

Dit herbestemmingsproject omhelst de integrale restauratie, renovatie en verbouwing van een beschermd monument gelegen in Antwerpen. De bouwheer vraagt de woning in te richten met businessappartementen. De uitdaging bestaat er in om de nieuwe bestemming te integreren met respect voor het monument enerzijds, en rekening houdend met de technische eisen voor meergezinswoningen anderzijds.

fotograaf ZOOM architecten.

het verhaal

het beschermde monument

De woning is opgenomen op de erfgoedlijst als beschermd monument. Het gaat om een 17e-eeuws pand dat in hoofdzaak in 1851 aan een verbouwingscampagne werd onderworpen. De gevel en de aankleding van het interieur dateren van deze tijd. 

Het exterieur van het gebouw wordt waar nodig gerestaureerd. Het buitenschrijnwerk wordt na grondig kleuronderzoek opnieuw geschilderd. De goten zijn aan herstelling toe en worden vervangen naar analogie van de aanwezige materialen en de originele bouwtechnieken. De besteande dakbedekking in leien wordt weggenomen en opnieuw teruggeplaatst om het dak via de buitenzijde te kunnen isoleren. 

De basisstructuur van de woning en het 19e eeuwse interieur worden als waardevol beschouwd.  We transformeren het gebouw naar de vraag van de bouwheer.  Dit gebeurt door enkele zeer preciese structurele ingrepen.  De zolderruimte wordt geopend door het wegnemen van de niet dragende lichte binnenwanden.

Transformatie door nieuwe meubels

Het monument wordt ontdaan van de aanpassingen die zijn uitgevoerd na de grote verbouwingscampagne van 1851. Het pand wordt dus in zijn basis teruggebracht naar deze periode.

Om 2 duplex appartementen in het monument te kunnen integreren, moeten er nieuwe elementen worden toegevoegd. De uitdaging bestaat erin om deze ingrepen zo uit te voeren dat het beschermde karakter van het bestaande gebouw behouden blijft.

We kiezen ervoor om nieuwe objecten in het historische interieur in te brengen als meubels in zwart gebeitste multiplex. Deze elementen faciliteren de nieuwe bestemming van het gebouw. Op die manier creĆ«ren we een gelaagdheid waarbij de nieuwe ingrepen duidelijk leesbaar zijn binnen de bestaande ruimtes.

zin in meer?

bekijk deze projecten