ZOOM architecten

Type gebouw
Openbaar
Opdrachtgever
Stad Deinze
Locatie
Hansbekedorp 10
9850 Hansbeke
bouwkost
1,6m excl. BTW en studiekosten

De stad Deinze stelt via een openbare procedure een ontwerper aan voor de renovatie en uitbreiding van het Cultuurhuis van Hansbeke.
Het bestaande kasteel heeft samen met het park en de monumentale bomen een centrale ligging binnen het centrum van Hansbeke. Een belangrijk extra bouwvolume moet worden toegevoegd Hier ligt de echte uitdaging en complexiteit van het project: hoe kan je de grote extra programmavraag toevoegen aan het kasteel rekening houdend met de bijzondere erfgoedwaarde van deze plek?

3D visualisatie: Studio Elvis

het verhaal

vrijmaken kasteel

Voor het kasteel stellen we een renovatie voor die maximaal uitgaat van de eigenheid en het karakter van het bestaande gebouw. We behouden wat goed is, we herstellen wat kapot gemaakt is en versterken wat potentie heeft.

Het originele kasteelvolume wordt bevrijd van de later toegevoegde aanbouwen. De positieve effecten van deze eenvoudige ingreep zijn groot: het erfgoedpand krijgt zijn oorspronkelijke grandeur terug, en een vrije rondgang rondom rond het gebouw wordt opnieuw mogelijk gemaakt.

We versterken de connectie tussen het voorplein en de achterliggende kasteeltuin: ontmoetingen tussen gebruikers van het nieuwe cultuurhuis en het park worden gestimuleerd. Het park en het cultuurhuis versterken elkaar. 

nieuw volume

De oefening start met het vastleggen van de maximale bouwgrens op de symmetrie-as van het kasteelgebouw. Hiermee verzekeren we dat het kasteelgebouw altijd een directe zichtrelatie met het park kan blijven hebben. Hierdoor verkrijgen we een te bebouwen zone van meer dan 300m2. Vervolgens snijden we de bouwzone letterlijk bij om voldoende ruimte te geven aan enerzijds het te beschermen pand, en anderzijds de te beschermen bomen. Dit doen we niet alleen in plan, maar ook in snede.

We ontwerpen een hedendaagse gebouw, een eigen typologie die bestaat naast de bekende typologie van het kasteel met zijn symmetrisch gestileerde baksteengevel & mansarde dak met dakkapellen. In de materialiteit en materiaalkeuze kiezen we wel voor een palet die mooi aansluit en combineert met het bestaande gebouw. We zoeken hier niet naar contrast, maar naar dialoog. Het monument blijft de de bovenhand houden. Voor de sfeer van de nieuwe polyvalente zaal zoeken we naar een uitnodigende huiselijkheid. Een aangename sfeer, die een warm kader biedt voor de vele activiteiten.


toegankelijkheid

De integrale en gelijkwaardige toegankelijkheid voor eenieder is voor ons een kritiek uitgangspunt. Dit lossen we op door het nieuwe gebouw op het verhoogde niveau van het bestaande kasteel te brengen. Het verhoogde maaiveld wordt vlot bereikbaar en toegankelijk gemaakt in de omgevingsaanleg

Door het oplossen van het hoogteverschil buiten het gebouw kunnen we de nodige ruimte claimen om aangename hellingen en wervende trappenpartijen te voorzien. Er zijn dus geen plaatsverliezende of dure technische oplossingen nodig in het interieur van de gebouwen.

We introduceren hiermee een nieuwe verbindende sokkel.  Deze figuur is volledig drempelloos en obstakelvrij. We zijn erin geslaagd het parcours voor alle gebruikers - inclusief jonge gezinnen, ouderen, andersvaliden - doorheen het volledig gebouw hetzelfde te houden. Het ontwerp dirigeert nieuwe duurzame circulatiepatronen op de site. 

zin in meer?

bekijk deze projecten