ZOOM architecten

Type gebouw
stadhuis
Team
ZOOM architecten
Architectenbureau Bart Dehaene
Sileghem & Partners stabiliteitsstudies
Emaze Energy Consulancy
Opdrachtgever
Stad Blankenberge
Locatie
J.F. Kennedyplein 1,
8370 Blankenberge
Oppervlakte
500m2 nieuwbouw (optopping)
1337m2 bebouwde opp

De opdracht voor de uitbreiding en renovatie van het stadhuis van Blankenberge werd na een ontwerpwedstrijd gegund aan ons team.

In het wedstrijdontwerp werd nagedacht over de revitalisatie en uitbreiding van het bestaande, solide gebouw met een rustige uitstraling. Daarnaast werd deze opgave gekaderd in de ruimte omgeving om zo de investering te laten fungeren als motor voor ontwikkeling van de site rond het Stadhuis. We streven naar een perfecte symbiose van masterplan, architectuur, technieken, duurzaamheid en kunstintegratie waarbij de werking van het gebouw als stadhuis centraal staat.

het verhaal

stadhuis zonder stadsplein

We vangen het ontwerp van het stadhuis aan met een denkoefening over de omgeving. Deze biedt later dan veel inspiratie voor het verder ontwikkelen van het gebouw zelf. Wat direct opvalt is het gebrek aan een stadsplein aan de voorzijde van de monumentale inkom.

We zetten in op het creeëren van ‘hefbomen’ voor sociale relaties (ontmoetingen, sociaal ruimtelijke praktijken, verknoping, sociale activiteiten en uiteindelijk toe-eigening). We hersturen de autostromingen en zorgen ervoor dat er geen doorgaand verkeer over de publieke ruimte voor het stadhuis moet passeren. Hierdoor onstaat er voor het stadhuis een stadplein. 

We introduceren een nieuw betekenisvolle structuur op het hertekende J.F Kennedyplein: een kleinschalige stadshal. In essentie een luifel die activiteit uitlokt & kansen creëert. Een luifel die van het nieuwe plein een echte verblijfsplek zal maken. De inplanting een logisch gevolg van een aantal belangrijke zichtassen en de aanwezige morfologie rond het plein. 

duurzaam uitbreiden

We bestuderen de bestaande en originele bouwplannen en vertrekken hieruit. We bouwen verder bouwen op de bestaande bouwlogica van de drie beuken. We gebruiken de originele inkom in de centrale beuk om van het stadhuis een open huis te maken. De zijkanten worden ontpit waardoor er licht en lucht in de ruimte komt. Achteraan voegen we een nieuwe circulatiekoker toe die elke verdieping een functionele kern biedt. Via deze centrale kern bereikt men de linker- en rechterbeuk. In deze beuken vertrekken we vanuit de originele structuur waarin we een flexibele indeling plaatsen die een antwoord geeft aan de veranderende vraag van het stadhuis.

De uitbreiding van 500m2 wordt ontworpen als een extra laag op de centrale beuk. Deze optopping versterkt de leesbaarheid en identiteit van het gebouw zonder het te willen veranderen. Het is bovendien een compacte oplossing die een heel energetisch en duurzaam antwoord geeft op de vraag. De nieuwe bouwlaag is bereikbaar via de nieuwe kern achteraan in de centrale beuk. Rondom wordt een panoramisch terras voorzien die een prachtig uitzicht geeft op de stad. Ook het platte dak van de linkerbeuk wordt herdacht als een daktuin met terrassen.

zin in meer?

bekijk deze projecten