ZOOM architecten

Type gebouw
Openbaar
Team
ZOOM architecten
Callebaut architecten
LIME engineering
Emaze Energy Consulancy
GRAS landschapsarchitecten
Opdrachtgever
Vlaams Fonds der Letteren
Locatie
Lange Leemstraat 57 - Antwerpen
Oppervlakte
1400 m2
bouwkost
2,4 mln euro excl. BTW

Na een besloten ontwerpwedstrijd wordt ons team geselecteerd om op de site van het Neo-Gotische Hotel Dumont in Antwerpen de nieuwe kantoren en een ontmoetingscentrum te realiseren voor de organisaties “Literatuur Vlaanderen” en “Iedereen Leest”.
De bouwheer wil een uitdagend en innovatief project realiseren. We stellen een project voor dat het voormalige Hotel Dumont wil omtoveren tot dé literaire ontmoetingsplek van Vlaanderen en ver daarbuiten.

Visualisaties: Studio Elvis

het verhaal

het binnengebied openen

Door de uitbreiding van de jaren ’80 is de site vandaag praktisch volledig dichtgebouwd. Hierbij is de kwaliteit van het binnengebied grotendeels verdwenen. We stellen dan ook voor om deze aangebouwde uitbreidingen af te breken. We herstellen & gebruiken het gebouw “hotel Dumont” daardoor terug op zijn maximale intrinsieke kwaliteit. Bovendien wordt de potentie van het binnengebied hierdoor opnieuw inzetbaar.

Het gelijkvloers van de site wordt gezien als een (semi) publiek gebied. We stellen voor om zoveel als mogelijk buitenruimte te creëren met daarin een centraal gelegen ontmoetingspaviljoen. We voegen op maat van de specifieke vraag & het programma nieuwe delen toe. De openheid en doorwaadbaarheid van het binnengebied blijft hierbij behouden en wordt versterkt.

de literaire binnentuin

Op maat van de vraag wordt Hotel Dumont gerenoveerd als werkplek. Dit gebeurt met respect voor het karakter van het gebouw. We beperken dure en tijdrovende structurele werken die het gebouw transformeren op een manier die niet eigen is aan het rijke karakter ervan. 

We realiseren van een publiek toegankelijke literaire binnentuin. Dit wordt een plek om te lezen & te genieten van groen, rust & stilte.
Centraal in deze tuin bouwen we een transparante ontmoetingsbibliotheek. Dit wordt een echt polyvalent gebouw die ruimte creëert om te vergaderen, collecties te ontsluiten, samen te eten en verschillende soorten events te organiseren, van recepties tot lezingen & tijdelijke tentoonstellingen. 

De site is doorwaadbaar van Noord naar Zuid: het publiek kan vrij circuleren via de inkompoort van het Hotel Dumont, langsheen de literaire binnentuin en onder het vertalershuis door.  Het vrijgekomen binnengebied wordt een (semi) publieke, open groene buitenruimte.

de boekenkast als ontmoetingspaviljoen

Centraal in de binnentuin ontwerpen we het nieuwe ontmoetingspaviljoen voor Literatuur Vlaanderen en Iedereen Leest.  Het gebouw wordt opgevat als een gigantische boekenkast. Hier kunnen collecties letterlijk ten toon gesteld worden. De ommuurde tuin met centraal een boekenkast, vertaalt het hoofddoel: het lezen van boeken promoten. Iedereen Leest Vlaamse Literatuur. 

Rond deze boekenkast voorzien we een perimeter in glas. Zo ontstaat het gelijkvloers van de nieuwe ontmoetingsbibliotheek: dé plek om te vergaderen, eten, ontmoeten, boeken & archieven te raadplegen enz.. De glazen gevel vormt de bouwfysische grens, maar niet de visuele of gevoelsgrens. Ook in het interieur rond de boekenkast sta je in het groen binnengebied. De ontmoetingsbibliotheek is een alzijdig en flexibel gebouw dat maximaal uitnodigt. 

De boekenkast loopt verticaal door tot in een nieuwe kelder. We maken hier een archief op maat volgens de hedendaagse klimatologische en structurele eisen.

Hotel Dumont

Het rijke karakter van het bestaande Hotel Dumont spreekt tot de verbeelding. Essentieel voor de renovatie van Hotel Dumont is uiteraard de sloop van de bestaande aanbouwen. Het waardevolle gebouw wordt hiermee morfologisch voor een belangrijk deel terug naar zijn oorspronkelijke toestand gebracht (periode 1880).

De verdere aanpak die we voorstellen voor Hotel Dumont is pragmatisch. We zien de grote kwaliteiten van de bestaande ruimtes en stellen een echt renovatie en interieurproject voor met maximaal respect voor het historische gebouw. 

Daarom zijn we op zoek gegaan naar eenvoudige en reversibele oplossingen om de gewenste moderne technieken te kunnen integreren, de nodige verhoogde vloerbelasting te kunnen realiseren, en de bureauplekken te integreren in de bestaande rijke context van het gebouw. 

De leesbaarheid van de nieuwe ingrepen in het bestaande gebouw is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

zin in meer?

bekijk deze projecten